Firma powstała w 2007r w roku w którym Polska weszła do strefy Schengen